Analiza tla

analiza tla

Najvažniji čimbenik u upravljanju kvalitetom tla je redovita analiza tla. Tlo je najvažniji poljoprivredni (ljudski) resurs. Samo kada je tlo u optimalnom stanju tada može biljkama pružati optimalne uvjete za rast i razvoj, a proizvođačima dodanu vrijednost proizvoda. 

 

OSNOVNA AGROKEMIJSKA ANALIZA

 

OSNOVNA AGROKEMIJSKA ANALIZA OBAVEZNA je za sve korisnike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika koji:

 • Imaju ARKOD parcele veće ili jednake 1ha minimalno jedanput u 4 godine
 • Na temelju procjene rizika od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te koja obavijesti korisnika za ARKOD parcele manje od 1ha

Osnovna agrokemijska analiza uključuje: 

 • pH u H2O,
 • pH u KCl,
 • sadržaj humusa,
 • sadržaj biljci pristupačnog fosfora (P2O5),
 • sadržaj biljci pristupačnog kalija (K2O),
 • hidrolitska kiselost (y1) ili sadržaj ukupnih karbonata (CaCO3) i
 • tekstura tla. 

Obavezu analize tla propisuje Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

 

NITRATNA AGROKEMIJSKA ANALIZA

NITRATNA AGROKEMIJSKA ANALIZA provodi se na području III. Akcijskog plana zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla te ima dodatne analize kemijskih elemenata, uz analizu dodatnih keminskih elemenata obavezna je za sva poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama i/ili i objektima unutar područja proglašenim ranjivim područjima. Analiza tla, provodi se svake proizvodne godine, bez obzira na veličinu poljoprivredne površine na minimalno 25% proizvodnih površina

NITRATNA AGROKEMIJSKA ANALIZA uključuje: 

 • sadržaj ukupnog dušika (N2)
 • nitratnog dušika (NO3)
 • amonijskog dušika (NH4),
 • sadržaj biljci pristupačnog fosfora (P2O5),
 • sadržaj biljci pristupačnog kalija (K2O),
 • pH tla u H2O, 
 • pH tla u KCl,
 • sadržaj humusa u tlu
 • hidrolitska kiselost (y1) ili sadržaj ukupnih karbonata (CaCO3) i
 • tekstura tla. 

NN 73/21 – III akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

Poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze u ranjivom području pobrojana su u Odluci o određivanju ranjivih površina u RH (NN 130/12)

 

Nmin ANALIZA

Nmin analizom tla utvrđujemo trenutačnu koncentraciju i ukupnu količinu mineralnih oblika dušika (nitratni i amonijski) u slojevima tla. Podatak o mineralnom obliku dušika u tlu koristan je kod planiranja i prevedbe dušične gnojidbe svih usjeva. Uz pomoć Nmin analize osigurava se optimalna gnojidba dušičnim gnojivima. 

Nmin analiza uključuje 

 •  sadržaj amonijskog dušika (NH4+)
 •  sadržaj nitratnog (NO3-) dušika. 

Amonijski i nitratni dušik su jedini značajni oblici dušika koje biljka može izravno usvajati. 

 

ANALIZA POJEDINAČNIH ELEMENATA

Ukoliko poljoprivredna proizvodnja to zahtjeva može se analizirati i pojedinačni elementi, 

Analiza SUMPORA (S) u tlu     
Analiza NATRIJA (Na) u tlu     
Analiza LITIJA (Li) u tlu     
Analiza VODIKA (H) u tlu     
Analiza KALCIJA (Ca) u tlu     
Analiza BARIJA (Ba) u tlu     

Sa partnerskim organizacija imamo mogućnost analize kompleksnijih analiza, ukoliko postoji potreba molimo da nas kontaktirate na 042/562-854 ili na mail info@agrodata.hr 

Dokumenti za preuzimanje: