Metode analize

METODE ANALIZA

 

ANALIZA TLA 
1.1 Određivanje pH vrijednosti HRN ISO 10390:2005
1.2 Određivanje sadržaja humusa bikromatno metodom, spektrofotometrijsko određivanje
1.3 Određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora u obilku P2O5 nakon ekstrakcije AL otopinom, spektrofotometrijsko određivanje
1.4 Određivanje sadržaja lakopristupačnog kalija u obliku K2O nakon ekstrakcije AL otopinom, plamenofotometrijsko određivanje
1.5 Određivanje hidrolitičke kiselosti metodom po Kapenu, titracijska metoda
1.6 Određivanje sadržaja bora, spektrofotometrijsko određivanje, 
1.7 Određivanje sadržaja nitratnog dušika, spektrofotometrijsko određivanje
1.8 Određivanje sadržaja amonijskog dušika metodom po Nessleru, spektrofotometrijsko određivanje
1.9 Određivanje sadržaja karbonata, volumetrijska metoda
1.10 Određivanje sadržaja ukupnog dušika metodom po HRN ISO 13878
1.11 Određivanje specifične električne vodljivosti
1.12 Određivanje aktivnog vapna metodom po Galetu
1.13 Određivanje sadržaja skeleta prema Priručniku za pedološka istraživanja

ANALIZA VODE 
2.1 Boja (Pt-Co) – HACH LANGE, LR8025
2.2 Miris
2.3 Okus
2.4 Temperatura (°C) – DIN 38404-4:1976
2.5 pH vrijednost – HRN EN ISO 10523:2012
3.6 Amonij (mg NH4+/L) – HACH LANGE, LCK 304
2.7 Nitrati (mg NO3-/L) – HACH LANGE, LCK 339
2.8 Nitriti (mg NO2-/L) – HACH LANGE, LCK 341
2.9 Električna vodljivost (µS/cm) – HRN EN 27888:2008
2.10 Slobodni klor (mg Cl2/L) – HACH LANGE 8021

ANALIZA VINA I MOŠTA 
3.1 Određivanje slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida - Vlastita metoda
3.2 Određivanje alkoholne jakosti - Vlastita metoda 
3.3 Određivanje ukupne kiselosti - Vlastita metoda 
3.4 Određivanje neprevrelog šećera – vlastita metoda
3.5 pH vrijednost – HRN EN ISO 10523:2012