O nama

Tvrtka AGRODATA d.o.o. osnovana je 2021. godine sa ciljem pružanja laboratorijskih usluga. 

AGRODATA pruža usluge analize tla, vode, vina te mošta.

Laboratorijskim analizama tla omogućuje se proizvođačima upravljanje ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih kultura, dobre kvalitete, uz najmanje moguće ulaganje materijala, energije, i uz njihovu najveću učinkovitost „ekonomska optimizacija“, uz zaštitu agroekosistema, životne sredine i biosfere uopće.

Laboratorijskom analizom vode ispituje se njezina ispravnost, a analizom vina i mošta osigurava se pravovremene aktivnosti na poboljšanju kvalitete proizvoda. 

AGRODATA Laboratorij ima suradnju i sa drugim laboratorijima te ako su vam potrebne specijalne analize, kontaktirajte nas. 

Peter Drucker, otac modernog menadžmenta, poznat je po izjavi “Ako ne možeš izmjeriti, ne možeš poboljšati”

AGRODATA Laboratorij može izmjeriti a zajedno možemo poboljšati! 


Ukoliko želite više informacija, ponudu, pošaljite upit na mail info@agrodata.hr ili nas nazovite na broj telefona +385 42 562 854